...
ข้อมูลติดต่อ สอบถาม
งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์

08-0948-4445

0-2288-5547

อีเมล์

specialset2013@hotmail.com

 

ช่วยเหลือการใช้งานระบบโปรแกรม

กลุ่มระบบSET-สศศ.

 


กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม

เบอร์โทรศัพท์

08-0948-4445 การคัดกรองเด็กพิการ

0-2288-5547 การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนปกติทั่วไป

ช่วยเหลือการใช้งานระบบโปรแกรม

กลุ่มระบบSET-เรียนรวม